„Атлантик“ АД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014 - 2020

„Атлантик“ АД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014 - 2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 
Основната цел на проекта е откриване и установяване на нови пазари посредством участието и посещението на международни търговски изложения на рибни продукти.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са участието и посещението на следните специализирани международни търговски изложения на рибни продукти:
1. "Seafood Expo Global" - Brussels, Belgium;
2. "Seafood Expo North America" - Boston, USA ;
3. "Conxemar - International Frozen Seafood Products Exhibition" - Vigo, Spain.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 43 770,44 лв., от който 32 827,83 лв. европейско и 10 942,61 лв. национално съфинансиране.